Gray Lines Interior Designer Business Card

Запознайте се с екипа ни- представяме Ви Мая Цветанова!

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Представяме Ви Мая Цветанова- административен секретар и координатор на проекти в Сдружение „Знам и Мога“. Тя е бакалавър по Философия и магистър по Връзки с обществеността от Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Тя е преподавател в сферата на неформалното образование по развиващи интелектуални програми за деца и младежи, програми свързани с философия, психология, етика и […]

Gray Lines Interior Designer Business Card

Запознайте се с екипа ни- представяме Ви Лора Йончева!

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Представяме Ви Лора Йончева- специалист маркетинг и реклама в Сдружение „Знам и Мога“. Обучението ѝ е свързано основно със социалните науки и масовите комуникации: тя има бакалавърска степен по Социология и магистърска степен по Журналистика и медии от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Лора е била участник и обучител в много международни семинари и обучения […]

Gray Lines Interior Designer Business Card

Запознайте се с екипа ни- представяме Ви Румяна Шаламанова!

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

  Представяме Ви Румяна Шаламанова, председател на Сдружение „Знам и Мога“ и член на управителния съвет от неговото създаване. Тя е ръководител проекти и преподавател по неформално образование за деца, младежи и възрастни. Румяна има магистърска степен като инженер-химик и педагог. Тя е преминала сертифицирани обучения за обучител по неформално образование, гражданско образование, обучител на […]

Gray Lines Interior Designer Business Card

Запознайте се с екипа ни- представяме Ви Иво Димитров!

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Представяме Ви Иво Димитров, мениджър проекти в Сдружение „Знам и мога“. Иво има магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и магистърска степен по физика от Санктпетербургския университет по информационни технологии, механика и оптика. Той има опит в работата по различни международни проекти в мултикултурна среда. Освен че има добри управленски и социални умения, […]

Покана за общо събрание на екипа

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Управителният съвет на Сдружение „Знам и мога“ София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 17.02.2021 г. в 09:00 ч. на адрес: София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 52, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на Отчета на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.; Освобождаване на членовете […]