Покана за общо събрание на екипа

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Управителният съвет на Сдружение „Знам и мога“ София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 17.02.2021 г. в 09:00 ч. на адрес: София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 52, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на Отчета на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.; Освобождаване на членовете […]