Матури 10. клас

Пробен изпит по математика за ученици в 10. клас в „Знам и Мога“

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература и по математика са задължителни за всички ученици в 10. клас. Въпреки че изпитите измерват нивото на усвояване на знания в края на 10. клас, всъщност тяхното значение е много по-голямо.

 

Защо НВО в 10. клас е важно?

Освен, че показват нивото на усвоените знания, резултатите от НВО ще бъдат отразени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

Също така, НВО е важна стъпка за оценяване на получените от десетокласниците до момента знания от училище. За тях тези изпити ще бъдат подготовка за държавните зрелостни изпити след 12. клас: учениците ще видят изпитната обстановка, както и пропуските, които трябва да наваксат, за да се представят добре както в училище, така и на изпитите след 12. клас и да влязат в желания от тях университет.

 

До каква степен десетокласниците са подготвени за НВО?

Знаете ли, че през 2021 средният резултат по БЕЛ е 22,50 точки (или 45% от максимума 50 т.), а успехът по математика е 13,84 точки (27,68% oт максимума 50 т.)? Девет ученици имат нула точки и по двата предмета. И на двата изпита нито един ученик не е постигнал максимален резултат.

 

Как да помогнем на десетокласниците да се справят успешно с НВО в 10. клас?

Ние от „Знам и Мога“ предлагаме пробен изпит по математика за ученици в 10. клас, на която те ще могат да видят нивото на придобитите до момента знания и умения от училищния материал. Също така, учениците ще бъдат поставени в реална изпитна обстановка. Пробните матури се оценяват от квалифицирани преподаватели, които дават обратна връзка и съвети за подобряване успеваемостта на учениците на същинските матури. Местата са ограничени, но все още не е късно да се запишете. Вижте условията тук:

 

В какво се състои пробният изпит по математика?

Целта на пробния изпит е да постави учениците в реална изпитна обстановка. Критериите за провеждане са изцяло съобразени с националните изисквания на Министерство на образованието и науката, а именно:

Вид и времетраене:

– равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 задачи;

– времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа);

Учебно съдържание:

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X клас като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително.

Видове и брой задачи:

  • 17 задачи, от които:

– 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилният;

– 2 задачи с разширен свободен отговор за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки.

 

Кога и къде ще се проведе пробния изпит по математика?

Пробният изпит се провежда в офиса на „Знам и Мога“ на адрес: бул. “Прага” 8 (в близост до площад “Петте кьошета”, входът е към ул. “Бузлуджа”) на 16. април 2022 (събота) от 14:00 часа.

 

Как става записването за пробния изпит по математика?

Записването става с изпращане на заявка на имейл до znamimoga@gmail.com и заплащане на такса от 35 лв. за изпит (по банков път или в брой/с карта на място в офиса ни на бул. Прага № 8). След заплащане на таксата ще получите допълнително потвърждение за извършената регистрация по имейл, която ще Ви даде право да се явите на изпита. Нерегистрирани ученици не могат да се явят на изпитите.

Регистрираните участници със заплатена такса могат да се откажат от явяване за обявените дати, като това трябва да бъде заявено по имейл най-късно до три работни дни преди датата на съответния изпит. В този случай на учениците ще им се възстанови заплатената такса в пълен размер. Във всички останали случаи заплатени такси не се възстановяват. Не се възстановяват такси и на неявили се в деня на изпита участници.

Моля, имайте предвид, че потвърждение за записване за изпит става след предварително заплащане на таксата за изпита.

 

Каква е цената на пробния изпит?

Цената е 35 лева на изпит.

 

Какво се включва в цената?

В цената се включва провеждането на пробния изпит, необходимите за тях материали, проверка и обратна връзка за изпита, както и безплатна консултация с квалифициран преподавател.

След излизането на резултатите на пробните изпити, “Знам и Мога” предоставя безплатна консултация с учител в посочения от преподавател ден и час за получаване на резултатите, която да посочи грешките, слабостите и силните страни на учениците. Пробните изпити и консултацията целят да покажат пропуските на десетокласниците и в кои сегменти трябва те да се съсредоточат, за да постигнат максимални резултати на същинските изпити.

 

Как става заплащането на пробния изпит?

Заплащането може да бъде направено в офиса ни на адрес: София, бул. “Прага” 8, от 10:30 до 16:00 часа всеки делничен ден в брой или с карта на ПОС терминал, както и по банков път:

Получател: Знам и Мога ООД

Уникредит Булбанк

IBAN: BG 39 UNCR 7000 1521 1128 22

Основание за плащане: такса за пробни изпити

При заплащане по банков път моля изпратете копие на платежното нареждане на фирмения имейл. След това ще получите потвърждение за участие в изпита на посочения имейл.

 

 

За повече информация и записване:

Телефони: 0878503095, 02 943 40 55;

Имейл: znamimoga@gmail.com

Facebook: Know and Can

 

Полезни връзки

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2021-2022 година

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

М О Д Е Л НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

 

Използвани източници:
  1. Иванова, Анисия, След 10 клас: Матурите по БЕЛ и математика – задължителни“, //https://www.dnes.bg/, 5.септември 2019. <https://www.dnes.bg/obrazovanie/2019/09/05/sled-10-klas-maturite-po-bel-i-matematika-zadyljitelni.421984> (1.4.2022)
  2. Маринова, Евгения, „Изпитите по националното външно оценяване в 10-и клас не са матури“, //https://www.investor.bg/, 18. февруари 2019. <https://www.investor.bg/drugi/128/a/izpitite-po-nacionalnoto-vynshno-oceniavane-v-10-i-klas-ne-sa-maturi-277333/> (1.4.2022)
  3. Darik News, Обявиха резултатите от външното оценяване на 10 клас“, //https://dariknews.bg/, 25. юни 2021. <https://dariknews.bg/novini/bylgariia/obiaviha-rezultatite-ot-vynshnoto-oceniavane-na-10-klas-2274943> (1.4.2022)
  4. МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА: <https://mon.bg/upload/28037/NVO_X_MAT_Model.pdf>(7.4.2022)
  5. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: <https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509>(7.4.2022)

 

Пробни матури 10. клас