Споделяне Подкрепа Общуване Доверие Емоция Любов Емпатия Начало Обич СЪчувствие СЪпреживяване СЪзнаване

Споделено СЪ: Социална палитра, образователна и емоционална адаптивност за деца

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Вашето дете ще бъде предучилищна група, първи или втори клас и се чудите дали то би могло да се адаптира към новата среда? Периодът в началната училищна степен, освен научаването на нови знания, развитие на нови умения и изграждане на нови приятелства, предлага на детето и много нови предизвикателства, с които то ежедневно трябва да се справя и преодолява. Както забелязвате думата, „нов” върви с всичко, до което детето ще се докосне, правейки първи стъпки в света на знанието.

 

емоционална интелигентност

 

В периода на началното образование в училищна среда детето се среща с много непознати за него ситуации, като например:

– Да седи мирно на чина за определен период от време, следвайки и изпълнявайки указанията на учителя: до сега рядко се е налагало на детето да стои на едно място, ограничено от стриктни правила. То е свикнало да играе, да се движи и до известна степен само да задава плавилата на своята свободна игра. Сега обаче, то е поставено в ситуация, в която, освен че трябва да седи на едно място, без значение дали се чувства комфортно или не, детето трябва да спазва и определени правила, свързани с изпълнение на различни задачи, което е в противовес със свободния му избор до сега.

– Задължения: за пръв път детето е поставено в ситуация, в която стриктно трябва да спазва определени задължения. До сега детето може да е имало определени задължения, като да събира своите играчки и да подрежда след себе си, които не са били стриктни и които е можело да изпълнява с помощта на родител. Когато тръгне на училище обаче, детето вече има определени задължения: да седи спокойна на чина, да не разговаря, да не играе по време на час, да не тича, да не вика, да пише домашни, които да представя на учителя, да учи уроци, да носи определени материали, да спазва учебната програма, да спазва график: учебни часове, междучасия, ваканции, учебни седмици и други. Като правило задълженията са насочени към послушание и задържане на естествената потребност от игра, движение и общуване.

– Осъзнаване на времето и пространството: за много от малките деца всичко свързано с времето е абстрактно („Какъв ще станеш като пораснеш?“, „Ще се видиш с приятелите си, след като си легнеш и се събудиш утре сутрин.“). Когато обаче тръгнат на училище, на децата се налага да спазват времеви рамки, още преди да са осъзнали понятието за време. Те трябва да стават в определен час, да ходят на училище в определени дни. Налага им се, например, да бъдат в часа по рисуване точно в 11:00 часа на точно определено място: на определен чин и в определена стая. В подобни моменти при много деца се наблюдава желание да се върнат към предишното (детската градина или вкъщи), което е белег за нарушена адаптация към настоящия момент.

– Права: за пръв път детето осъзнава, че не всички негови права са даденост. Ако до сега то е смятало, че всички хора около него (родители, роднини, познати, учители в детската градина, други деца и т.н.) го харесват безусловно и безусловно му предоставят нещата, от които има нужда, в училище то осъзнава, че нещо се е променило. В училище се появяват новите условности в живота на детето: то ще бъде похвалено, ако изпълни определени условия: да си напише домашните, да бъде подготвено за час, да се държи по определен начин. За пръв път детето осъзнава, че трябва да изпълни определени условия, за да получи одобрение и добра оценка и нищо не идва на готово.

– Отношения с учителите: преди училище най-важните възрастни хора за детето са неговите родители, роднини, учителите в детската градина и т.н. В училище обаче се появява фигурата на учителя. За детето учителят в начален етап може да бъде както символ на подражание и любим човек, така и човек, който внушава страх и източник на проблеми и напрежение. Тези нови отношения са много важни за развитието на детето и до голяма степен определят неговите бъдещи връзки с авторитети.

– Отношения с другите деца: преди училище децата са свикнали да общуват с другите деца в свободна, игрова форма, както и да изразяват директно своите чувства към тях- както вербално, така и невербално. Освен това, в повечето случаи, децата могат сами да избират с кого да играят и общуват. В училище обаче, детето трябва да общува с много нови деца, без значение дали ги харесва или не. Също така, то трябва да общува с другите по определени норми и правила, които трябва да се научи да спазва. Този момент е важен, защото поставя основите на бъдещите отношения на детето с връстниците му, особено с тези, които то не може да избере (съученици, състуденти и т.н.).

– Външна оценка и сравняване с другите деца: за пръв път детето има възможност обективно да сравни своите постижения и дейности, чрез системата на оценяване в училище. И поради този факт, някои деца за пръв път осъзнават, че не са най-добри в някои области. Детето формира висока самооценка, когато успехите му в училище получават похвала и от учители и от родители. Много е важно за развитие на увереността в собствените сили и възможности, детето да знае, че може да прави нещо добре и това не е задължително да бъде директно свързано с учебния процес. Дългите периоди на неуспехи и липса на похвали води до загуба на вяра, че „може да стане добър“, до липса на стремежи и до ниска самооценка. Всичко това най-често е причина, ако детето е по-активно, за агресия и компенсиране с несвойствени дейности (всякакви бели). Ако детето е пасивно развива неувереност в себе си, стеснителност, апатия, ленивост, фантазьорство.

– Самосъзнание: най-същественото изменение произтича в сферата на самосъзнанието и ето защо настоящата програма е насочена към него. Самосъзнанието се състои от различни звена: името на човека (физическата същност), потребност от социално признание; психологическо време (минало, настояще и бъдеще); социално пространство (права и задължения); полова идентификация. Във възрастта на началното образование най-силно се развиват три звена на самосъзнанието: потребност от признание, осъзнаване на правата и задълженията, осъзнаване на времето.

За нас като възрастни подобни ситуации могат да изглеждат забавни, а притеснението от тях- наивно, но за децата това са ситуации, с които не са се сблъсквали до сега, които могат да доведат до стрес, напрежение, страх и други негативни емоции. Тези ситуации предопределят бъдещите връзки и отношения на детето със света около него и затова е много важно то да получи необходимата помощ за справяне и плавно преминаване през всички предизвикателства. Невъзможността на детето да се справи с подобни ситуации може да доведе до социална изолация, психологически проблеми в развитието и да затрудни неговите бъдещи отношения със света и околните. От друга страна, успешното справяне с подобен тип нови ситуации ще помогне на детето да изгради здравословни връзки в бъдещи ситуации: учебни, служебни, лични и други.

 

Как да помогнем на детето да премине успешно през новите ситуации, свързани с началния училищен етап?

Ние, от Сдружение „Знам и Мога“ предлагаме да помогнем на Вашето дете да премине спокойно и успешно през новите предизвикателства, които ще срещне в началния училищен етап, чрез новата ни програма: Социална палитра: образователна и емоционална адаптивност за деца, или както я наричаме накратко: Споделено СЪ.

 

емоционална интелигентност за деца

 

Какво е Споделено СЪ?

Споделено СЪ е нашата нова програма, чрез която искаме да помогнем на Вашето дете да премине лесно и с минимални проблеми през новите предизвикателства, които ще срещне (или среща) в началния училищен етап.

В рамките на програмата чрез неформални и игрови методи ще работим с децата, за да им помогнем да опознаят себе си, да се почувстват уверени в себе си и да бъдат подготвени за новите предизвикателства, с които ще се срещнат, когато започнат училище.

Основните дейности, с които ще се занимаваме, включват:

 • игри: поведенчески, движенчески, развлекателни
 • разговори: групови, по двойки и монолози
 • артистични дейности: рисуване, музика, театър, арт проекти, работа с различни материали: пластилин, глина, хартия и др.
 • интелектуални дейности: четене и обсъждане на разкази, приказки и други текстове
 • други дейности, в зависимост от нуждите на детето

Основните методи, които ще прилагаме, са следните:

 • игрови
 • театрални
 • физически дейности
 • арт методи
 • разказване на истории (по картинки, измислени)

Целта на всички тези дейности е да се подпомогне когнитивното развитие на децата и те да се почувстват приети, спокойни и да се адаптират безпроблемно към заобикалящата ги среда. Това ще им помогне да се справят с новите ситуации и предизвикателства, с които ще се срещат в училище.

 

Защо програмата се казва Споделено СЪ?

Кръстихме програмата си така, защото заглавието отразява основните ценности и дейности, на които тя ще се гради.

 • Споделяне, слушане
 • Помощ, подкрепа
 • Обич, общуване
 • Даване, Доверие
 • Емоция
 • Любов
 • Емпатия
 • Начало
 • Обич, общност, общуване
 • СЪчувствам на другите и вярвам, че и те ще направят същото за мен. Уча се да изразявам чувствата си и окуражавам другите да го правят.
 • СЪпреживявам: уча се да разбирам собствените си чувства и осъзнавам, че и другите хора изпитват различна палитра от емоции. Уча се да изпитвам емпатия към чувствата на другите и да ги уважавам.
 • СЪзнавам: уча се да осъзнавам какви са чувствата и емоциите ми и на какво се дължат те. Осъзнавам, че и другите хора могат да изпитат подобни чувства и емоции и се уча как да се отнасям с разбиране към тях.

емоционална интелигентност за деца център софия

 

За кого е подходяща програмата?

Програмата е подходяща за всяко дете, което ще бъде в подготвителна група и в първи или втори клас.

 

Кога ще се провеждат заниманията?

Програмата ще стартира на 1 октомври 2021 и ще приключи на 31 май 2022. Занятията ще се провеждат веднъж седмично по 90 минути.

Ще има 3 групи:

 • всеки вторник от 17:45 до 19:15 часа
 • всяка сряда от 17:45 до 19:15 часа
 • всяка събота от 11:00 до 12:30 часа

 

Какви са цените?

Цената на едно посещение е 30 лв.

При предварително заплащане на четирите посещения за 1 месец, общата им цена е 100 лв.

 

Къде ще се провеждат занятията?

Всички занятия ще се провеждат в нашия Център за работа с деца „Знам и Мога” на адрес: бул. “Прага” 8 (до пл. “Петте Кьошета”, вх. откъм ул. „Бузлуджа“)

 

Искате допълнителна информация за програмата?

Всичко за програмата ще откриете в секция Социална палитра: образователна и емоционална адаптивност за деца.

 

 

За въпроси, записване и връзка с нас:

Адрес: бул. “Прага” 8 (до пл. “Петте Кьошета”)

Facebook: Know and Can

Телeфони: +359 88 66 96 312; +359 2 943 40 55; +359 888 50 30 25;

Имейл: znamimoga@gmail.com