Курсове за 5-и и 6-и клас

Курсове по БЕЛ и математика за подготовка на ученици в 5-и и 6-и клас

Целта на нашите курсове по БЕЛ и математика е да подпомагат подготовката за училище, да повишат успеваемостта на учениците, което да им даде стабилна основа за явяване на конкурсните изпити през следващата година след завършване на  7-и клас. Занятията следват изучавания материал от учебната програма по БЕЛ и по Математика в 5-и и 6-и клас, като правят допълнения на пропуските от предишни години.

По време на обучението се осъществява непрекъснат контрол на посещенията (отсъствията стават със знанието на родител), както и на усвоявания материал.

Hi There!1

Продължителност на всеки от курсовете по БЕЛ и математика: 80 учебни часа. Занятията по всеки предмет включват ежеседмично по 3 присъствени учебни часа. Математиката се провежда в събота. БЕЛ се провежда през седмицата.
Важно: всички материали за подготовка се осигуряват от Сдружението!
Големина на групите: между 5 и 10 души
Адрес на провеждане:
бул. Прага 8

Записване:

Адрес: бул. Прага” 8 (вход от ул. “Бузлуджа”)
Телефони: +359 2 94 34 055; +359 878 50 30 95;
E-mail:  znamimoga@gmail.com
Facebook страницa: Know and Can

курсове по Български език и математика за ученици в 5 и 6 клас, БЕЛ и маменатика за петколасници и шестокласници, български и математика за пети и шести клас, БЕЛ и математика за петокласници и шестокласници, курсове до НДК, курсове до петте кьошета

ЦЕНИ НА НА НАШИТЕ КУРСОВЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА
1. Цени за 1 курс (80 уч.часа)
Начин на плащане Цена на курс Размер на вноските Дати вноски
На вноски 885 лв. 3 х 295 лв. I вноска – при записване;

II вноска – 30.11.2022 г.,

III вноска – 31.01.2023 г.

Еднократно 845 лв. внасяне на цялата сума при записване

 

2. Цени за 2 курса (160 уч.часа)
Начин на плащане Обща цена за 2 курса Размер на вноските Дати вноски
На вноски 1520 лв. 4 х 380 лв. I вноска – при записване;

II вноска – 30.11.2022 г.

III вноска – 31.01.2023 г.

IV вноска – 31.03.2023 г.

Еднократно 1430 лв. внасяне на цялата сума при записване

Заплащането може да бъде направено в офиса ни на адрес: София, бул. “Прага” 8, от 10:30 до 16:00 часа в брой или с карта на ПОС терминал или по банков път:
получател: Знам и Мога ООД
 
Уникредит Булбанк
 
IBAN: BG 39 UNCR 7000 1521 1128 22
 
основание за плащане: такса за курсове

курсове по Български език и математика за ученици в 5 и 6 клас, БЕЛ и маменатика за петколасници и шестокласници, български и математика за пети и шести клас, БЕЛ и математика за петокласници и шестокласници, курсове до НДК, курсове до петте кьошета