Курсове за 5-и и 6-и клас

Курсове по БЕЛ и математика за подготовка на ученици в 5-и и 6-и клас

Целта на курсовете по БЕЛ и математика е да подпомагат подготовката за училище, да повишат успеваемостта на учениците, което да им даде стабилна основа за явяване на конкурсните изпити през следващата година след завършване на  7-и клас. Занятията следват изучавания материал от учебната програма по БЕЛ и по Математика в 5-и и 6-и клас, като правят допълнения на пропуските от предишни години.

По време на обучението се осъществява непрекъснат контрол на посещенията (отсъствията стават със знанието на родител), както и на усвоявания материал.

Hi There!1

Продължителност на всеки курс: 60 учебни часа. Всяко седмично занятие включва 2 присъствени учебни часа (провеждани в събота) и 1 online учебен час за всеки предмет.
Важно: всички материали за подготовка се осигуряват от Сдружението!
Големина на групите: между 5 и 10 души
Адрес на провеждане:
бул. Прага 8

Записване:

Адрес: бул. Прага” 8 (вход от ул. “Бузлуджа”)
Телефони: +359 2 94 34 055; +359 878 50 30 95;
E-mail:  znamimoga@gmail.com
Facebook страницa: Know and Can

 

 ЦЕНИ ЗА ЗАПИСВАНИЯ

1. Цени за 1 курс (60 уч.часа)

Начин на плащане Цена на курс Размер на вноските Дати вноски
На вноски 525 лв. 3 х 175 лв. I вноска – при записване;

II вноска – 31.01.2022 г.,

III вноска – 31.03.2022 г.

Еднократно 500 лв. внасяне на цялата сума при записване

 

2. Цени за 2 курса (120 уч.часа)

Начин на плащане Обща цена за 2 курса Размер на вноските Дати вноски
На вноски 930 лв. 3 х 310 лв. I вноска – при записване;

II вноска – 31.01.2022 г.,

III вноска – 31.03.2022 г.

Еднократно 885 лв. внасяне на цялата сума при записване

Заплащането може да бъде направено в офиса ни на адрес: София, бул. “Прага” 8, от 10:30 до 16:00 часа в брой или с карта на ПОС терминал или по банков път:
получател: Знам и Мога ООД
 
Уникредит Булбанк
 
IBAN: BG 39 UNCR 7000 1521 1128 22
 
основание за плащане: такса за курсове