erasmus.bgОт 7-ми до 15-ти  март 2015 трима представители на Сдружение „Знам и Мога” взеха участие в обучителен курс „SPLUS ІІ , който се проведе в Марвао, Португалия. Обучението се проведе по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +” и в него се включиха 26 младежки работници от България, Естония, Италия, Великобритания, Хърватия, Турция, Румъния, Гърция и Португалия.

Прочети още...

erasmuslogoСдружение „Знам и Мога“е партньор по проект  “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в Европейските училища”( номер на проекта: 2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241).

Прочети още...

profession.future.bg

На 03 и 05 декември 2014г. в град София и в град Смолян, Сдружение „Знам и Мога“ проведе информационен семинар за разпространение на резултатите по проект „Професия Бъдеще“ BG051PO001-7.0.07-0067-C0001, който се реализира с финансовата подкрепа  на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Без граници – Компонент  1“ –фаза 2 ). 

Прочети още...

golic.logoПроект GOLIC GUIDE (2014-1-PL01-KA202-003400) се финансира по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Професионално образование и обучение”  на програма Еразъм +. Продължителността на проекта е 2 години и той е насочен към чуждоезиково обучение на специалисти в областта на туризма (най-вече екскурзоводи).

Прочети още...

erasmus.bgОт 7-ми до 15-ти ноември 2014 двама представители на Сдружение „Знам и Мога” взеха участие в обучителен курс „Евро-средиземноморско сътрудничество- ЕДС, който се проведе в Тукумс, Латвия. Обучението се проведе по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +” и в него се включиха 25 младежки работници от България, Латвия, Италия, Великобритания, Франция, Хърватия, Унгария, Палестина, Йордания, Египет, Тунис, Мароко и Ливан.

Прочети още...

citizenship.logoНомер на проекта: 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT
Проект по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“,
Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".

Сдружение „Знам и Мога“ е партньор по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Проектът се финансира по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Координатор на проекта е италианската организация  „EProjectConsult – European Institute for Training and Research“, а бенефициент е град  Geraci Siculo, Италия. Участват 13 партньорски организации от различни европейски държави:

Прочети още...

logo.hands.for.future.bg

От 22-ри до 24-ти октомври 2014 в Алентежу, Португалия, се проведоха крайната партньорска среща и финалния семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7), който се финансира по програма „Младежта в действие”, дейност 3.2.,

Сътрудничество с „други страни-партньори по света”.

Прочети още...

medilingua.logo.bgУважаеми дами и господа,

Във връзка с реализирането на международен проект “MEDILINGUA- Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците” (2013-1-PL1-LEO05-37769) финансиран по секторна програма „Леонардо да Винчи”, „Трансфер на иновации” на програма „Учене през целия живот” Център Руни има удоволствието да Ви покани на първия Национален семинар за разпространение на резултатите по проекта. Семинарът ще се проведе на 10.10.2014 г. от 10:00 часа в офиса на Център Руни, който се намира на ул. Рачо Димчев 6 в София.

Прочети още...
Banner