world-5636587_1280

Социална палитра: образователна и емоционална адаптивност за деца

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

С радост бихме искали да Ви представим новата образователна програма на Сдружение “Знам и Мога”- Социална палитра: образователна и емоционална адаптивност за деца.

 

chemistry-5632650_1280

Как се роди идеята за програмата?

От опита, който имаме в образованието и работата с ученици, оставаме с впечатление, че много родители, както и педагози, недооценяват качествените изменения, които настъпват в детето при тръгването му на училище и периода в периода на обучение в началната образователна степен. Отчитането на тези изменения е много важно, тъй-като неглижирането им може да доведе до психологически проблеми в развитието.

 

 

промени в детето

 

Промени в детето

Най-същественото изменение произтича в сферата на самосъзнанието и ето защо настоящата програма е насочена към него. Самосъзнанието се състои от различни звена: името на човека (физическата същност), потребност от социално признание; психологическо време (минало, настояще и бъдеще); социално пространство (права и задължения); полова идентификация. Във възрастта на началното образование най-силно се развиват три звена на самосъзнанието: потребност от признание, осъзнаване на правата и задълженията, осъзнаване на времето.

 

felt-tip-pens-3402885_1280

 

 

Потребност от признание

За пръв път детето има възможност обективно да сравни своите постижения и дейности, чрез системата на оценяване в училище. И поради този факт, някои деца за пръв път осъзнават, че не са най-добри. Детето формира висока самооценка когато успехите му в училище получават похвала и от учители и от родители. Много е важно за развитие на увереността в собствените сили и възможности, детето да знае, че нещо може да прави добре и това не е задължително да бъде директно свързано с учебния процес. Дългите периоди на неуспехи и липса на похвали води до загуба на вяра, че „може да стане добър“, до липса на стремежи и до ниска самооценка. Всичко това най-често е причина, ако детето е по-активно, за агресия и компенсиране с несвойствени дейности (всякакви бели). Ако детето е пасивно развива неувереност в себе си, стеснителност, апатия, ленивост, фантазьорство.

 

Потребност от признание
Права и задължения

Изведнъж детето се сблъсква с множество задължения – да седи спокойна на чина, да не разговаря, да не играе по време на час, да не тича, да не вика, да си пише домашните. А за своите права детето научава много по-късно. Като правило задълженията са насочени към послушание и задържане на естествената потребност от игра, движение и общуване. И някак естествено детето свързва задълженията с училище и вкъщи, а правата- с улицата.

 

права и задължения

Осъзнаване на времето

Децата още от ранна възраст са устремени към бъдещето, макар че за тях всичко свързано с време е абстрактно и не е свързано с конкретни действия („Какъв ще станеш като пораснеш?“) при много деца се наблюдава желание да се върнат към предишното (детската градина), което е сериозен белег за нарушена адаптация към сегашното.

 

Осъзнаване на времето

Поведение на родителите

Съвременните родители се стремят да удовлетворят своето социално честолюбие чрез училищните успехи на децата си. А децата много бързо свикват с това, че успехът се награждава с любов, а неуспехът с липса на такава. Това за съжаление много често води до създаване на чувство у децата да живеят съобразно желанията на родителите си, създава усещане, че детето е нежелано, възниква нежелание да ходи на училище и страх от ученето.

 

родител
Поведение на учителите

За детето учителят в начален етап е символ на подражание. От една страна той е любим, но от друга страна може да внушава страх и да е източник на проблеми с родителите, ако детето не получава похвали.

В училище преобладава т.нар. „обучение по образец“ – поощряват се качествата типични за възрастните, а се наказват детските качества. Това е много опасно, защото може да доведе до загуба на контакта с „детето у детето“. И тук започва развитието на т.нар. „социален страх“ – да не се вписваш в някакви общоприети норми или образец на поведение (да направиш нещо не както трябва). Затова е много важно детето да вижда учителя като обикновен човек.

 

учител

Какво ще правим в рамките на програмата?

В рамките на програмата чрез неформални и игрови методи ще работим с децата, за да им помогнем да опознаят себе си, да се почувстват уверени в себе си и да бъдат подготвени за новите предизвикателства, с които ще се срещнат, когато започнат училище. Основните методи, чрез които ще работим, включват:

  • игри: поведенчески, движенчески, развлекателни и други
  • разговори: групови, по двойки и други
  • артистични дейности: рисуване, музика, театър, арт проекти, работа с различни материали: пластилин, глина и други
  • интелектуални дейности: четене и обсъждане на разкази, приказки и други

Целта на всички тези дейности е да се подпомогне когнитивното развитие на децата и те да се почувстват приети, спокойни и да се адаптират безпроблемно към заобикалящата ги среда. Това ще им помогне да се справят с новите ситуации и предизвикателства, с които ще се срещат в училище.

 

програма емоционална интелигентност

 

За кого е подходяща програмата?

Програмата е подходяща за всяко дете в подготвителна група и в първи клас.

 

 Кога ще се провежда програмата?

Програмата ще стартира на 1 октомври 2021 и ще приключи на 31 май 2022. Занятията ще се провеждат веднъж седмично по 90 минути.

Ще има 3 групи:

  • всеки вторник от 17:45 до 19:15 часа
  • всяка сряда от 17:45 до 19:15 часа
  • всяка събота от 11:оо до 12:30 часа

 

Какви са цените?

Цената на едно посещение е 30 лв.

При предварително заплащане на четирите посещения за 1 месец, общата им цена е 100 лв.

 

За въпроси, записване и връзка с нас:

Адрес: бул. “Прага” 8 (до пл. “Петте Кьошета”)

Facebook: Know and Can

Телeфони: +359 88 66 96 312; +359 2 943 40 55; +359 878 50 30 95;

Имейл: znamimoga@gmail.com