road-sign-798175_1920

НОВО!!! Предлагаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри с получаване на кредити

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

От февруари 2018 година предлагаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Програмите са иновативни и ще помогнат на преподавателите да се запознаят с нови, практически методи и техники, които могат лесно да се интегрират в часовете по различни предмети. Някои от нашите обучения са насочени към повишаване мотивацията на преподавателите, преодоляване на стресови фактори и провокиране на креативността им. Обученията са обвързани с Наредбата за приобщаващо образование, Механизмът за противодействие на тормоза и др.

Програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са одобрени със заповед на МОН РД09/227/02.02.2018 год.

Те са предназначени за директори, учители, педагогически съветници, възпитатели и други специалисти.

„Взаимна подкрепа за преподаватели и поведение в конфликтни ситуации“ с продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
„Професионално прегаряне и работа в условия на стрес. Техники за управление на стреса и мотивация за работа“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
„Професионално ориентиране и кариерно консултиране в училище“ с продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
„Работа с деца жертви на насилие и с деца насилници“ с продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
„Работа в мултикултурна среда и с деца в движение“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
„Театрални техники за представяне на социални и личностни проблеми чрез ForProve методология“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
„От предприемачество към бизнес” с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
„Кой съм аз?“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита

При сформиране на група от над 10 желаещи за обучение, можем да проведем обучението на място в учебното заведение.

При интерес от Ваша страна и за повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти.