deecent-logo

Среща – дискусия за представяне на проект DECENT

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

На 31.01.2018 година от 10:30 часа в Център “Знам и Мога” ще се проведе среща – дискусия за представяне на проект DECENT 2017-1-RO01-KA204-037242. DECENT (Цифрова стратегия за повишаване на основните умения сред възрастните като шанс за противодействие на функционалната неграмотност), е проект, финансиран от ЕС чрез програма “Еразъм +”, Ключова дейност 2. Проектът се изпълнява […]