5

Нови възможности за работа с деца и професионално развитие

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

На 7 и 8 септември 2017 Сдружение „Знам и Мога“ организира обучение на тема: „Представяне на нови възможности за работа с деца и професионално развитие“.

Събитието ще се проведе от 9:15 часа в Централ Парк Хотел, София, бул. „Витоша“№ 106

По време на събитието ще бъдат представени проекти, финансирани с подкрепата на Европейската Комисия в сферата на образованието, в които Сдружение „Знам и Мога“ представлява България:

JUDEX+Програма за развитие на професионалните умения за комуникация на професионалисти, работещи с деца в случаи на насилие.  Основната идея на проекта е да  подобри подготовката на мултидисциплинарни екипи от професионалисти за подпомагане на деца, жертви на насилие, с цел по-добро обслужване на нуждите на децата.

ROBINПодобряване на компетенциите на преподавателите посредством нова образователна методология, с цел постигане на интеграция. Създадената по проекта методология за активно обучение, коучинг и подкрепа е основана на  експериментално учене чрез специфични психологически способи. Методологията е специално насочена, но не само, към т.нар. „деца в движение“ (отпадащи от училище, представители на малцинствени групи, често местещи се и други) и цели повишаване на интереса им към ученето и превенция на отпадането им от училище.

ForProve theatreИновативен метод за работа с деца и младежи, базиран на форум и импровизационен театър – Основната цел на проекта е да развие у младите хора социални и работни умения чрез прилагане на иновативен метод, наречен ForProve театър (комбинация между форум и импровизационен театър).

MALL GuideСправочник с иновативни дигитални ресурси за чуждоезикови преподаватели – Проектът цели да насърчи чуждоезиковите преподаватели да използват обучителни методи, адаптирани към нуждите на обучаемите и различните образователни условия и да придобият нови умения за създаване на гъвкави обучителни стратегии, базирани на дигиталните технологии.

BEVINБаза данни с ефективни инструменти за валидация на знания и умения, придобити от неформално и информално учене. Основната цел на проекта е да спомогне за повишаването на признаването на знанията, уменията и компетенциите, придобити посредством неформално и информално обучение.

ACEРазвитие на компетенциите с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот. Проектът е вдъхновен от идеята за lifestyle предприемачеството, което се основава на хобитата и интересите на хората, и е изцяло базиран на смесеното обучение, комбиниращо метода на „обърнатата класна стая“, ИКТ инструменти и Отворени образователни  ресурси.

PROFIПрограма за обучение на учители и обучители за провеждане на часове по първоначално професионално ориентиране

В програмата са включени кратки обучения по проектите JUDEX+  и  ROBIN .

Поканени са да присъстват представители на образователни институции, работещи с деца и младежи, НПО и други заинтересовани лица.

Моля, имайте предвид, че трябва да потвърдите участието си на имейл: znamimoga@gmail.com до 31.08.2017 г. Местата са ограничени. Нужна е предварителна регистрация и изпращане на попълнена регистрационна форма. След изчерпване на броя места регистрацията ще бъде затворена.

Моля обърнете внимание, че регистрацията е затворена, поради изчерпване на свободните места.

Програма за събитието и  регистрационната форма може да намерите тук.

За участие в събитието няма такса. На участниците извън София се поемат пътните разходи срещу представяне на документи за пътуване (билет за автобус, влак или друг, в който е видна цената на пътуването, датата и маршрута). Разходите за нощувки на участниците са за собствена сметка.

Отговори

Your email address will not be published. Required fields are marked *