fsdfds

Презентационни срещи по проект JudEx+

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

На 12-13 юни в гр. Перник и на 19-20 юни 2017 год. в Central Park Hotel  в София се проведе среща – обучение по проект “JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие”.

На събитието в София присъстваха близо 80 човека, от населени места от цяла България – Сливен, Благоевград, Велико Търново, Плевен, Петрич, Варна, Разград, Тетевен, Радомир, Враца, Велинград, с. Поповица, с. Попинци, с. Градежница, с. Владо Тричков.

Участващите специалисти в обучението са педагози, училищни психолози, директори на училища, представители на неправителствени организации. Интересът на гостите беше предизвикан от иновативните идеи и възможности, които проект JudEx+ предлага в областта на Човешките права, Равенство и Гражданство и работа с деца – жертви на насилие.

Обучението протече с кратко представяне на проекта, целите, мотивите и развитието по него. Негов координатор е “Hope for Children” UNCRC Policy Center от Кипър, а финансирането се осъществява по програма „Права, равенство и гражданство“. Партньори по проекта са Hope for Children UNCR Policy Centre(Кипър),Frederick University (Кипър),RINOVA(Великобритания), CESIE(Италия), Folkuniversitetet (Швеция), University of Primorska(Словения) и Сдружение „Знам и Мога“ за България.

Проектът JudEx+ е поставен на основа на международни документи като Конвенцията на ООН за правата на децата, Конвенцията от Ланзароте, ръководните принципи на Съвета на Европа за правосъдие и защита на децата. Проектът  има за цел да предостави, обогати и повиши знанията и подготовката на специалисти, работещи с деца. Изготвеният Наръчник по проекта предоставя инструменти и техники за водене на курсове за подпомагане на децата – жертви и  включването им във взимането на решения за тяхното бъдеще и сигурност вкъщи, в училище, в обществото. Засяга се и темата за сътрудничеството между институциите и семейства/родители по темите с насилието над децата. Всички описани в наръчника по JudEx+ случаи са реални, програмата популяризира щадящите деца съдебни производства, които насърчават професионалистите да взимат решения в услуга и за доброто на децата.

Наръчникът по проект JudEx+ е разделен на два основни раздела, разделени на модули. Раздел I е адресиран към правата на децата, вербална и невербална комуникация с тях в случаи на насилие. Раздел II представлява селекция от теми и методи за ранно откриване на насилието над децата, повишаване на осведомеността по въпросите, свързани със сигурността им, включително децата като насилници и професионалното прегаряне на специалистите.

На проведеното обучение присъстващите бяха разделени на групи, които трябваше да решават казуси по три от модулите на проекта и да представят своите идеи пред другите участници в уоркшопа. Обучителният пакет по проекта е достъпен онлайн в платформата JudEx+.

Домакин на срещата – обучение беше Сдружение „Знам и Мога“, което вече 10 години се занимава с активно разработване, партньорство и реализация на проекти в сферата на образованието и предлагане на образователни услуги по национални и европейски програми.

Отговори

Your email address will not be published. Required fields are marked *