AVE

Презентационни срещи по проект ACE

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

На 12-13 юни в гр. Перник и на 19-20 юни 2017 год. в Central Park Hotel  в София се проведе  презентационна среща по проект „ACE-Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на лайфстайл предприемачеството като начин на живот”.

На събитието в София присъстваха близо 80 човека, от населени места от цяла България – Сливен, Благоевград, Велико Търново, Плевен, Петрич, Варна, Разград, Тетевен, Радомир, Враца, Велинград, с. Поповица, с. Попинци, с. Градежница, с. Владо Тричков.

Участващите специалисти в обучението са педагози, обучители на възрастни, директори на професионални училища, представители на неправителствени организации. Темата на обучението беше „От предприемачество към бизнес. Организиране на обучение за обучаеми в неравностойно положение с използване на отворени образователни ресурси“.

Интересът на гостите беше предизвикан от иновативните идеи и възможности, които проект ACE предлага в областта на обучението на обучители на хора в неравностойно положение.

Проект АСЕ се финансира по програма ERASMUS+ на Европейската Комисия и е с продължителност от септември 2015 до август 2017. Сдружение „Знам и Мога“ е българския партньор по проекта.

Проектът е вдъхновен от идеята за lifestyle предприемачество, което се основава на хобитата и интересите на учащите. Т.нар. lifestyle бизнес е този, при който собственикът му се стреми да направи бизнеса успешен не само по отношение на рентабилността, а и да го превърне във възможност за избягване на социална изолация. Проектът е изцяло базиран на смесеното обучение, комбиниращо метода на „обърнатата класна стая“, използване на информационните комуникационни технологии (ИКТ) и Отворени образователни  ресурси.

Наръчникът по проект ACE е разделен на 5 модула, които съдържат теория, презентации, практически задачи и истории за успешно внедряване на различни идеи за т.нар. lifestyle предприемачество. “Основи на „От Предприемачество Към Бизнес” (Модул I), “Използването на Информационно Комуникационни Технологии и Отворени Образователни Ресурси в обучението по „От Предприемачество Към Бизнес” (Модул II), “Маркетинг на обучението на възрастни за хора в неравностойно положение по „От Предприемачество Към Бизнес” (Модул III), „Оценъчен инструментариум за уменията и способностите на  обучаемите по „От Предприемачество Към Бизнес” (Модул IV), „За по-голяма информираност относно признаването за валидни на придобитите способности” (Модул V) са темите, с които бяха запознати участниците.

На обучението присъстващите бяха разделени в групи, които трябваше да решат казуси по част от темите на проекта и да представят своите идеи пред другите участници в уоркшопа.

Учебният материал за практикуващи обучители на възрастни е достъпен като Отворен Образователен Ресурс (ООР) на уебсайта на проекта, където можете да намерите както в писмен, така и във видеоформат успешни практики за лайфстайл предприемачество.

Домакин на срещата – обучение беше Сдружение „Знам и Мога“, което вече 10 години се занимава с активно разработване, партньорство и реализация на проекти в сферата на образованието и предлагане на образователни услуги по национални и европейски програми.

 

Отговори

Your email address will not be published. Required fields are marked *