Кандидатстване след 7 клас - Въпроси и отговори - Част 1

Често задавани въпроси за кандидатстването след 7 клас I част

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Кандидатстването след 7 клас обикновено се асоциира с  решението къде да бъде продължено средното образование на детето, така че да бъдат положени основите на обещаващо бъдеще.

Процесът на подготовка е дълъг и изисква добра организация и усилия и колкото по – рано започне, толкова повече напрежение ще се спести. Ето и някои отговори, касаещи основните етапи, през които предстои да минете (основните стъпки, които ще извървите), ако детето ви е в 7 клас и му предстои кандидатстване след 7 клас.

Необходимо ли е детето ми да посещава курс? В училище не се ли подготвят достатъчно?

Курсовете не са задължителни и не са създадени, за да затрудняват родителите. Основната им функция е да надградят знанията на децата, да обяснят това, за което учебните часове не стигат. Държавните образователни изисквания са стандартизирани и обхващат голямо количество материал, който е преподаден  в 5, 6 и 7 клас и няма как да бъде изцяло обяснен, разбран и затвърден само с училищните занимания.

Изборът на школа/курсове за ученици в 7 клас често се позовава на чуждо мнение, но не е лошо да започнете да обмисляте къде да запишете детето си (ако ще го записвате) още в 6-ти клас. Преимуществата на ранните записвания предимно са свързани с гарантирано място за детето и време за асимилиране на отговорността си, а за родителите с отстъпката, която бихте получили и спокойствието, че сте осигурили основата на подготовката.

Почти всички деца посещават допълнителни курсове по БЕЛ и Математика . Обикновено школите провеждат и пробни изпити по време на обучението, за да се поставят децата в изпитна обстановка. Поинтересувайте се какви са резултатите на детето и поговорете с него, без да го назидавате и укорявате, ако те не са високи. Обяснете му спокойно, че има още малко време, в което може да поработи над подготовката си.

Как да изберем гимназия?

Ако все още не сте избрали училище и се колебаете къде да се насочите, сега е времето да обсъдите това с детето си. Ако детето е наясно с желанието си –  подкрепете го. Направете проучване по форуми, потърсете мнения на хора, с деца учили или учещи в съответните училища, попитайте и преподавателите в школата (повечето школи предлагат консултации). Постарайте се да съберете повече мнения, но все пак винаги имайте едно наум. И запомнете, че ако 10 човека ви повторят едно и също нещо, то определено има причина за това. Това е и ключовият кратък период, в който да се опитате да накарате детето да размисли, аргументирайки се защо според вас изборът му не е удачен.

Направете списък с поне 10-15 желания. Броят на желанията в заявленията, които попълвате при кандидатстване може да е много по-голям, но на първо време и тези стигат. Без значение дали детето ви или вие сте убедени в знанията, подсигурете се. Подреждането става в низходящ ред – най – напред се поставят най – желаните училища.

Ако детето има специално желание за профилирано училище, проверете какви изпити и какви документи допълнително ще трябва да положи и да приготви, за да не изпуснете срока. С особена сила това важи за гимназии като Софийска математическа гимназия, Национална природоматематическа гимназия, Американският колеж и училища, изискващи художествени, музикални или хореографски умения. За явяване на такъв тип изпити се изисква специално заявление, така че намерете образец и го попълнете.

Ако детето се е явявало на състезания, олимпиади или други формати, резултатите от които имат силата на оценки за прием, проверете какви удостоверения се изискват, за да ги валидизирате.

Същите стъпки направете, ако детето ви има хронични заболявания.

Проучете кога са отворените врати на гимназиите и ги посетете. Там можете да се запознаете с преподавателите и отблизо да видите обстановката и атмосферата на училището, които често оказват много голямо влияние на избора.

Какво трябва да се случи месец преди изпитите?

Изпитите са през месец май. В началото му вече подробно се запознайте с форматите, условията за провеждане и критериите за оценяване.

През месец май детето трябва да получи служебна бележка за мястото и часа на провеждане на изпитите. БЕЛ и Математика са задължителни, за тях не се изисква специално заявление.

Какво се случва след полагане на изпитите?

След полагането на изпитите и оповестяването на резултатите, децата получават служебна бележка с оценките. Приемът след 7 клас е централизиран – подаването на документите става на едно и също място, т. нар. „училище – гнездо“.То се определя със заповед на РУО.

Как се извършва класирането при кандидатстване след 7 клас?

Класирането при кандидатстване след 7 клас се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.  След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Учениците се записват в училището, в което са приети със заявление до директора и оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование.

Във втората част очаквайте подробна и актуална информация как ще бъде изчисляван балът при кандидастване 7 клас за 2017 г.

Отговори

Your email address will not be published. Required fields are marked *