Курсове за матура за 10. клас

Подготовка за матури по БЕЛ в “Знам и Мога”

Сдружение Знам и Мога предлага групова и индивидуална подготовка за матури по БЕЛ (Български език и Литература) на зрелостници.

Курсовете за подготовка са 110 учебни часа и покриват учебното съдържание заложено в държавните образователни изисквания. Курсовете са веднъж седмично по 4 учебни часа.

При индивидуалното обучение часовете се договарят в удобно за желаещия и преподавателя време, но не по-малко от 2 учебни часа (90 минути) на посещение.

Оценката от матурата се признава вместо приемен изпит в много от университетите в България .

Държавният зрелостен изпит по български език и литература съдържа следните елементи:
1. 40 тестови задачи:
– задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
– задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).
2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

students-593323

Съдържанието на програмата на курса по БЕЛ е съобразено с изискванията при провеждането на матурата. По време на подготовката се използват разнообразни методи на преподаване, включително много упражнения, които улесняват курсистите при самото явяване на матурата.

Големина на групите: 6-8 души.

Цената на курса зависи от начина на плащане – еднократно при записване или разсрочено на три вноски. При еднократното плащане се ползва 9% отстъпка от цената.

Цени:

990 лв. за 110 уч.часа общо = 3 вноски х 330 лв.