Курсове за матура

Подготовка за матурa по БЕЛ в “Знам и Мога”

Сдружение Знам и Мога предлага групова и индивидуална подготовка за матури по БЕЛ (Български език и Литература) на зрелостници.

Курсовете за подготовка са 110 учебни часа и покриват учебното съдържание заложено в държавните образователни изисквания. Курсовете са веднъж седмично по 4 учебни часа.

При индивидуалното обучение часовете се договарят в удобно за желаещия и преподавателя време, но не по-малко от 2 учебни часа (90 минути) на посещение.

Оценката от матурата се признава вместо приемен изпитза много от специалностите в университетите в България .

Държавният зрелостен изпит по български език и литература съдържа следните елементи:
1. 40 тестови задачи:
– задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
– задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).
2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

18260370_syeJE

Програмите на нашите курсове за матура по български език и литература (БЕЛ) са изцяло съобразени с критериите на изпита. Подготовката включва лекции, упражнения, дискусии и постоянен текущ контрол. По време на обучението ще бъдат представени и необходимите знания и изградени умения за справяне с изпитната ситуация. Индивидуалната работа с учениците е особен приоритет за нас и затова сме ограничили броя на курсистите в една група до 6 човека.

Цената на курса зависи от начина на плащане – еднократно при записване или разсрочено на три вноски (50% от сумата се заплаща при записване). При еднократното плащане се ползва отстъпка от цената.

Цени:

Начин на плащане Цена на 110 уч.часа I вноска – при записване Следващи вноски Цена на 1 уч. час Отстъпка
3 месечни вноски 860 460 2 х 200 лв. 7,80
Еднократно 774 774 7,00 10% – 86лв. при еднократно плащане