Курсове за 6 клас

Курсове по БЕЛ и математика за 6 клас на “Знам и Мога”

Целта на курсовете по БЕЛ и математика е да подпомагат подготовката за училище, да повишат успеваемостта на учениците, което да им даде стабилна основа за явяване на конкурсните изпити през следващата година след завършване на  7ми клас. Занятията следват изучавания материал от учебната програма по БЕЛ и по Математика в 6-ти клас, като правят допълнения на пропуските от предишни години.

По време на обучението се осъществява непрекъснат контрол на посещенията (отсъствията стават със знанието на родител), както и на усвоявания материал.

Продължителност на всеки курс: 60 учебни часа. Всяко седмично занятие включва 2 учебни часа за всеки предмет.
Важно: всички материали за подготовка се осигуряват от Сдружението!
Големина на групите: между 5 и 10 души
Адрес на провеждане:
София, ул. „Рачо Димчев“ №6 (в близост до площад „Славейков“).

Записване:

  • По телефона (02 943 40 55) и заплащане врамките на 10 дни от обаждането
  • Записване на място в офиса на Сдружението на адрес: София 1504, бул. „Евлоги Георгиев“ 52

1. Цени за 1 курс (60 уч.часа)

Начин на плащане

Цена за курс

Размер на вноските

Дати вноски

На вноски

400 лв. 4 х 100 лв.

I вноска – при записване;

II вноска – 30.11.2017 г.,

III вноска – 28.02.2018 г.,  

IV вноска – 31.03.2018 г.

Еднократно

350 лв.

внасяне на цялата сума при записване

2. Цени за 2 курса (120 уч.часа)

Начин на плащане

Цена на курс

Размер на вноските

Дати вноски

На вноски

760 лв. 4 х 190 лв.

I вноска – при записване;

II вноска – 30.11.2017 г.,

III вноска – 28.02.2018 г.,  

IV вноска – 31.03.2018 г.

Еднократно

680 лв.

внасяне на цялата сума при записване

 

Индивидуално обучение за ученици от 6 клас

sunset-1097625

Защо да изберете този вариант?

  • Индивидуалната форма на обучение има едно основно предимство: ученикът има възможност да работи самостоятелно с преподавател. Това прави обучението по-ефективно, а учениците – по-концентрирани.
  • Можете да изберете интензивността на учебните занимания на седмица (включително събота и неделя). Този вариант е много ефикасен, ако ученикът има много пропуски от предходните години и се налага да наваксва пропуснат материал
  • Можете да разчитате на гъвкавост от наша страна, ако се наложи да промените деня и часа на заниманията
  • Ще получите индивидуален график за посещенията на детето съобразен с Вашето време и финансови възможности

Времетраене: Индивидуалните занимания са с продължителност от 60 до 90 минути, в зависимост от предварителната уговорка с преподавателя.