Клубове

Клубове “Знам и Мога”

Сдружение „Знам и Мога” предлага развиващи интелектуални програми за деца и юноши. Програмите целят да провокират децата да мислят и да разкрият творческия си потенциал.

Основната цел на всички програми на всички нива е децата да приемат себе си и другите такива каквито са, да се научат да бъдат толерантни, да осъзнават ролята си в живота, да бъдат сигурни, гъвкави и пригодни към сложните житейски ситуации, както и да имат устойчивост към негативните влияния на социалната среда.

Програмите са разделени на три обучителни модула според възрастта на децата.

apple-256261

І. Развиваща програма за обучение на 8-10 годишни деца „Аз научавам”

Програмата е предназначена за учениците в начален курс.  Насочена е предимно към развитие на внимание, памет, концентрация, творчески възможности, определяне и разширяване на интересите на децата.

Програмата позволява без никакво напрежение в игрова форма:

 1. да се усвояват сложни понятия и предмети от околния свят;
 2. да се развият речевите способности на децата;
 3. да се развиват внимание, координация, търпение и пространствено виждане и така наречената “вътрешна спирачка” – навик да се сдържат  точно тогава, когато това е необходимо;
 4. да се развиват фантазията и творческите способности;
 5. да се подобрят способностите на детето към спокойно и радостно общуване с други деца.

Развиваща програма за деца от 10 до 13 годишна възраст „Аз мога”

Програмата е предназначена за учениците от среден курс. Насочена е предимно в посока на интелектуално развитие, самостоятелно и нестандартно мислене.Програмата позволява:

 1.  комплексно развитие на внимание, памет, реч, наблюдателност;
 2. развитие на нестандартно мислене посредством решаване на различни умствени пъзели, главоблъсканици и логически задачи;
 3. формиране на  рационални начини на мислене, които ще подпомагат усвояването на съдържанието на всички основни предмети в училищната програма;
 4. работа с различни интелектуални игри, с които се усъвършенстват креативното мислене и се засилват познавателните процеси;
 5. развитие на  организационни способности.

От особено значение е факта, че програмата стимулира не само интерес към краен успех, но и към самия процес на мисленето и разширява сферата на интересите и творческите способности при децата.

8c97be3668bb5a9373b52313e0792f74

III. Развиваща програма за юноши от 14 до 18-годишна възраст „Аз съм”

Програмата е предназначена за ученици от горен курс. Свързана е с осъзнаване на собствената им личност и  възможности, умения за общуване и начини да отстояват себе си. Програмата включва тестови проучвания на личността, симулативни игри, казуси и сложни интелектуално-развлекателни занимания.

Програмата позволява:

 1. формиране на положително отношение към себе си;
 2. личностно развитие;
 3. умения за общуване;
 4. корекция на поведението;
 5. формиране на ценностна система и цели свързани с бъдещето им;
 6. умения да организират и да управляват времето си;
 7. професионално ориентиране;
 8. подобряване силата и гъвкавостта на ума и развитие на творческите способности;
 9. дискутиране и отстояване на позиция, решаване на трудни казуси и вземане на оптимални решения;
 10. организация на личното време.

Програмите стартират при събиране на група от минимум 6 деца/юноши. Занятията могат да се провеждат в учебните зали на Сдружение „Знам и Мога” или по предварителна заявка в училището на Вашето дете. При възможност и одобрение от директор занятията могат да се провеждат и на място в училището на детето. Занятията се провеждат един път седмично в рамките на 45-60 минути. Сдружението организира безплатни демонстрации на занятията по предварителна заявка. За повече подробности може да изпратите запитване по имейл или да се обадите на посочените телефони.