Кариера

Програмите за професионално ориентиране и консултиране  на “Знам и Мога”

Какво е професионално ориентиране  и кариерно консултиране?

  • Съвкупност от методи и техники, които имат за цел да улеснят определянето на професионалните предпочитания и дейности
  • Проучване на интересите, способностите, очакванията и реалните представи на клиентите (ученици, младежи, възрастни) във връзка с избор или смяна на сфера на развитие или професията им.
  • Развива личностни качества, като натрупва знания и умения.

За кого са предназначени програмите?

  • За всички, които не са сигурни с какво точно искат да се занимават
  • За ученици в горен курс на обучение, които искат да разберат кои са силните им страни и сферите на интереси
  • За работещите, които имат усещането, че не се занимават с най-подходящата за тях професия и искат да сменят заниманията си

 computer-1185626

Разширена програма

Първа консултация
Продължителност: 60 мин.

1. Представяне на консултанта и клиента.
2. Уточняване на начина, по който ще протичат консултациите.
3. Стандартизирано интервю.
4. Практически ангажименти на клиента за следващата консултация с цел самопознание.

Втора консултация
Продължителност: 60 мин.

1. Анализ на резултатите от първата консултация, на изпълнението на практическите задачи и оценка по показателите креативност и инициативност.
2. Прилагане на формални методи за оценка (2 въпросника).
Първият  съдържа  въпроси от затворен тип, които определят сферата на интереси на личността и професионалните области, в които би се реализирала успешно.
Вторият способства за изготвянето на психологически портрет на клиента. Въпросите са от затворен тип и са свързани с избор на алтернатива.
3. Прилагане на неформални методи за оценка с цел допълване на психологическия профил на клиента.

Трета консултация
Продължителност: 60 мин.
1. Предоставяне на клиента на писмена индивидуална кариерна оценка.
2. Обсъждане на кариерната оценка, въпроси.
3. Предоставяне на практическа информация и развиване на умения.
4. Обратна връзка от клиента.

 

Съкратена програма

Обща продължителност: 60 мин.

1. Представяне на консултанта и клиента.
2. Уточняване на начина, по който ще протича консултацията.
3. Стандартизирано интервю.
4. Прилагане на формален метод за оценка (въпросник).
5. Обратна връзка от клиента.
6. Получаване по електронен път или в офиса на индивидуална писмена кариерна оценка.

*Срещу допълнително заплащане – анализ на оценката.

 

Електронна програма

1. Осъществяване на връзка по Скайп. Представяне на консултанта и клиента; уточняване на  начина на работа; кратко първоначално интервю.
2. Клиентът получава по електронната поща два въпросника,  които попълва и изпраща обратно на консултанта.
3. Клиентът получава индивидуална писмена кариерна оценка, която включва анализ на личностните особености на клиента, неговите интереси, възможности и способности, достигнат етап от кариерно развитие и препоръки за по-нататъшно развитие.

Цени:

Разширена програма – включва 3 консултации с интервал от 1 седмица между тях.  Цена за всяка от консултациите – 40 лв. Обща сума: 120 лв.

Съкратена програма – включва 1 консултация с продължителност 60 мин. Цена на консултацията: 55 лв.

Електронен вариант – представлява връзка по Skype, изпращане на два въпросника по електронна поща на клиента и получаване по електронен път на индивидуална кариерна оценка в срок до 10 дни от първоначалния контакт. Цена: 60 лв.

writing-1170141

Нашите кариерни консултанти:

Цветанка Димитрова е магистър по психология. Завършва висшето си образование в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализации по Организационна и трудова психология и Социална психология. С професионално ориентиране се занимава вече 10 години.

Росица Стоева е завършила 91 НЕГ – София и след това СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Психология. Училищен психолог.Член на Дружеството по позитивна психотерапия в България със сертификат за работа с метода на Позитивната психотерапия в индивидуална и групова терапия. От 2008г. работи като кариерен консултант с международен сертификат GlobalCareerDevelopmentFacilitator (GSDF)- България.